Saturday, July 3, 2010

Sinu Ngenang,,,Pabu’
Malam majak pabu’
Manuk bekerais nyekang pagi
Mimpi ku lenyau
Igau ku pegi
Ayas nuan ku telai belalai
Senaya nuan ngepai lundai
Sayau mih pengerindu aku di tanam
Di pangkal taya’ bepanggal lengan
Pengerindu besimpan kunchi di ati
Enda ulih ditelah ditelai tusi.

Lama ku simpan pengerinduka nuan
Dilah tepagang dagu tekunchi
Imbai nuan dada begetar
Jauh nuan pengerindu besambar
Pedis pala bepuchau kapo’
Pengerindu nyabak majak enggai badu

Nuan mih ambai peraja mata
Dara peruan tuchung meligai
Pebayu sulu ke tangkai nyawa
Pengerindu nganak enda kala datai
Seput tepagar kelalin resam
Payan geladak enda di anyam
Tepuruk kaki enda tesangkut
Pengerindu labuh enda besambut

Naka ti nuan ampit nemu
Begulai sebilik enggau pengerindu aku
Naka ti nuan landik nyungkap
Selikap selepak ati aku
Naka ti nuan landik nilik
Nengau nginau semengat aku
Nya baru nuan dara nemu
Aku lelengau rindu selalu
Nya baru nuan dara meda
Semengat tua sebaka rampa
Nya baru nuan dara ngasai
Pengerinduka nuan bebiau balai

Tang tu nama penyadi
Pengerindu ku simpan dalam ati
Deka ku nelai nuan enda berani
Ngemaluka pengurang penimpang diri
Pinta ku sulu siti aja
Peratika mata ku seruran ngila’
Perening dalam tinjau ke ati
Pengerinduka nuan bebuli nyadi
Ngerekai tuai beleka lingkau
Pengerindu ku cemai dalam diau